+(355) 444 15 079

Rreth nesh

Është e para shtypshkronjë me standarde evropiane, me një staf të specializuar dhe me asistencë teknike nga partnerët kroatë, e pajisur me teknologjinë e fundit moderne, që disponon makinë shtypi rrotative Heatset.

Shtypshkronja DEAPRINT është një shoqëri e përbashkët me investim shqiptaro-kroat (partnerët e saj janë ALBAS shpk, Radin doo, Ideart shpk.) Investimi fillestar është mbi 4 milion euro, në fazën e parë janë punësuar 35 punonjës.

Produktet që deri më sot janë prodhuar në tregun rajonal për herë të parë bëhen në Shqipëri. Kjo shtypshkronjë ofron cilësi të lartë shtypi për botimet shkollore në një kohë shumë të shkurtër. Këtë vit një pjesë e konsiderueshme e botimeve shkollore janë shtypur pranë kësaj shtypshkronje.

Gjithashtu për kompanitë private që operojnë në fushën e marketingut DEAPRINT ofron shërbime cilësore e profesionale, korrektësi dhe partneritet të qëndrueshëm, çmime të lira dhe konkurruese në tregun shqiptar.

Parimi i punës i kompanisë DEAPRINT është:

  • Zbatimi i përpiktë i të gjitha ligjeve në fuqi
  • Plotësimi i të gjitha kushteve teknike
  • Siguria e punonjësve në punë
  • Shlyerja korrekte e të gjitha detyrimeve fiskale etj.

Deaprint ju ofron atë që nuk keni mundur ta gjeni deri më sot në Shqipëri

  • Shtyp me teknologjinë rrotativ
  • Cilesi
  • Shpejtesi ne realizimin e porosise
  • Partneritet te qendrueshem
  • Çmime të lira dhe konkuruese me tregun shqiptar dhe evropian

Shtypshkronja jonë ka hyrë në tregun shqiptar me oferta të reja duke ju ofruar klientëve të saj shërbim profesional që nuk kryhej më parë. Deaprint ka krijuar partneritet me shumë shoqëri  të njohura në tregun ndërkombëtar për lëvrimin e tekonologjisë dhe lëndëve të para.