+(355) 444 15 079

Broshura/Fletpalosje

Te dhena

Sasi të larta, shpejtësi në dorëzim, çmime konkurruese në treg

Fletëpalosjet sipas kërkesave bashkëkohore kanë treguar që janë një produkt i mirë marketingu. Mund të themi që janë thelbësore për promovimin e eventeve të ndryshme, reklamimit të uljeve të çmimeve, trumpetimi për hapjen e bizneseve të reja, çeljen e dyqaneve dhe shumë e shumë të tjera…

  • Produkte Promocionale
  • Fletëpalosje A4- 1/2A4-1/3A4
  • Broshura/Fletëpalosje me kapje me tel
  • Broshura/Fletëpalosje 4 – 8 – 16 – 32 faqe
  • Broshura/Fletëpalosje me ngjitje silikoni
  • Formate të ndryshme
  • Letra me kokë
  • Palosje të llojeve të ndryshme
  • Lëvrim sipas sasive të kërkuara