Libër Shkollor

Sasi, cilësi , shpejtësi dorëzimi dhe çmime konkurruese për librin shkollor.

• Larmishmëri mundësish në printim.
• Formate të ndryshme.
• Trashësi shpine sipas kërkesës
• Ngjitje Fundore dhe Anësore Hotmelt
• Lëvrim sipas sasive të kërkuara

Liber Shkollor